LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
6 abr. 2021
Categories
General
Informació municipal

Convocatòria ple ordinari 08/04/2021

Aquest dijous se celebrarà una sessió ordinària del ple municipal, que serà presencial per als regidors i les regidores i se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament. Tot i això, serà una sessió tancada al públic, que podrà seguir l’emissió en directe pel canal Youtube.

L’ordre del dia és el següent:

  1.  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2020, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2021 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2021.
  2. Donar compte i ratificació de decrets d’alcaldia
  3. Aprovació inicial de l’expedient de pressupost de 2021
  4. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Pobla de Segur per la gestió integral dels residus municipals i annex de modificació
  5. Aprovació del protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.
  6. Acord de suspensió temporal de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs.
  7. Adhesió al manifest de les centrals hidroelèctriques
  8. Mocions
  9. Assumptes d’urgència si n’hi ha
  10. Precs i Preguntes

Podeu recuperar el ple al següent video: