LAPOBLADESEGUR.CAT

Procés d'estabilització d'ocupació temporal: netejador/a i netejador/a de cuina per a la Residència Nostra Senyora de Ribera

Procés d’estabilització d’ocupació temporal: netejador/a i netejador/a de cuina per a la Residència Nostra Senyora de Ribera

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. La convocatòria ha estat publicada al DOGC 8823D de 30/12/2022 i al BOP núm. 4 de 05/01/2023. La presentació d’instància i resta de documentació finalitza el 25/01/2023.