LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs oposició lliure per al nomenament amb caràcter de funcionari d'un/a Tècnic/a d'Administració General

Concurs oposició lliure per al nomenament amb caràcter de funcionari d’un/a Tècnic/a d’Administració General

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. El termini per presentar-se està obert del 10 al 29 de setembre de 2022.