LAPOBLADESEGUR.CAT

 Concurs de mèrits i creació de borsa de treball per a la contractació d’un/a tècnic/a dinamitzador/a local amb caràcter de personal laboral temporal

 Concurs de mèrits i creació de borsa de treball per a la contractació d’un/a tècnic/a dinamitzador/a local amb caràcter de personal laboral temporal

El punt 11 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació, que és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i la convocatòria al BOP, per tant, el termini estarà obert del 4 al 14 de març de 2022.