LAPOBLADESEGUR.CAT

Concurs oposició lliure per a la selecció en règim de personal laboral fix d'un/a infermer/a per a la Residència Nostra Senyora de Ribera

Concurs oposició lliure per a la selecció en règim de personal laboral fix d’un/a infermer/a per a la Residència Nostra Senyora de Ribera

El punt 10 de les bases estableix el termini de presentació de la instància-declaració responsable i la resta de documentació serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria s’han publicat al BOP de Lleida núm. 233 de 5/12/2022 i al DOGC núm. 8812 de 14/12/2022. El termini per presentar la instància-declaració responsable i resta de documentació és del 15 de desembre de 2022 al 3 de gener de 2023.