LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
6 març 2023
Categories
General
Informació municipal

Ple municipal de caràcter ordinari 09/03/2023

Aquest dijous s’ha celebrat un ple municipal de caràcter ordinari. Podeu recuperar la emissió del directe al canal de Youtube de l’Ajuntament o a continuació:

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte i ratificació de decrets d’alcaldia

3.- Aprovació del preu públic per a les places privades de la residència de la FPMNSR

4.- Aprovació del conveni a signar entre l’ajuntament de la Pobla de Segur i Alba Jussà SCP per la gestió del Jardí dels llibres.

5.- Modificació de les normes subsidiaris del planejament de la Pobla de Segur. Supressió del Pla Parcial núm. 2 La Ferratgeta. Acord de retorn dels avals

6.- Aprovació del Pla de gestió ètica de les colònies felines

7.- Aprovació inicial del projecte tècnic per a la instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la Pobla de Segur

8.- Acord d’adjudicació del servei de gestoria, assessorament laboral, assessorament jurídic laboral de l’ajuntament de la Pobla de Segur i de l’organisme autònom Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Ribera

9.- Aprovació de l’expedient de pressupost per al 2023

10.- Acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 20

11. Declaració de compatibilitat per segona activitat de Sergi Verdeny Trujilo

12.- Mocions

13.- Precs i preguntes