LAPOBLADESEGUR.CAT

ACTUALITAT
14 oct. 2021
Categories
General

Ofertes de treball: enginyer/a i tècnic/a col·lectius risc exclusió social

L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha publicat dues ofertes de treball a l’oficina de treball de Tremp, vinculades al projecte Treball als Barris subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya:

OFERTA 1: ENGINYER/A TÈCNIC/A, GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS O EN BIOLOGIA

Tasques: El treballador/a haurà de liderar projectes relacionats amb el medi ambient, l’energia i la sostenibilitat. Per exemple, treballarà en projectes com: gestió de subvencions relacionades amb els camps del medi ambient, l’energia i la sostenibilitat, redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), seguiment del consum energètic dels edificis municipals i fer propostes de millora o actuacions de sensibilització ambiental de la ciutadania. La feina inclou redactar projectes, memòries valorades i emetre informes necessaris per a implementar cada una de les actuacions.

Requisits imprescindibles:

 • Persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).
 • Titulació universitària requerida
 • Certificat del nivell C1 de català

Contracte temporal de 9 mesos a jornada completa. Inici aproximat el 15/11/2021.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S: 02/11/2021

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC trucant al 900 800 046

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta a Feina Activa: https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202118818 

PAS 3: Enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a promocioeconomica@lapobladesegur.cat :

 • Fotocòpia del DNI
 • Curriculum Vitae
 • Informe de vida laboral
 • Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida
 • Fotocòpia compulsada del nivell C1 de català (antic nivell C)
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta.

Si heu enviat aquesta documentació els darrers 6 mesos per alguna altra oferta, ho podeu indicar al correu electrònic i enviar només la documentació que sigui necessària actualitzar.

______________

OFERTA 2: TÈCNIC ATENCIÓ COL·LECTIUS RISC EXCLUSIÓ SOCIAL

Tasques:

La persona contractada organitzarà, coordinarà i executarà diversos projectes de l’Ajuntament relacionats amb persones amb risc d’exclusió social. Concretament:

 • Projecte d’acompanyament educatiu: aula de reforç escolar
 • Projecte d’acompanyament a les famílies
 • Projecte social comunitari “Foment de la participació de les famílies en risc d’exclusió social”
 • Projecte social comunitari “Experiències compartides” de treball intergeneracional

Requisits imprescindibles:

 • Persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu).
 • Titulació universitària (diplomatura, llicenciatura o grau) de l’àmbit social i educatiu
 • Nivell C1 de català (antic nivell C)
 • Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals

Contracte temporal de 9 mesos a 30 h/setmana. Inici aproximat el 01/11/2021.

DATA LÍMIT PER INSCRIURE’S: 25/10/2021

COM HO HE DE FER PER PRESENTAR-ME A AQUESTA OFERTA?

PAS 1: En cas de no tenir-ho fet, fer la inscripció com a demandant d’ocupació al SOC trucant al 900 800 046

PAS 2: Fer la inscripció a l’oferta enviant el CV a: ofertestremp.soc@gencat.cat posant com a assumpte del correu-e “Codi 18820”

PAS 3: Enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de la Pobla de Segur a promocioeconomica@lapobladesegur.cat :

 • Fotocòpia del DNI
 • Curriculum Vitae
 • Informe de vida laboral
 • Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida
 • Fotocòpia compulsada del nivell C1 de català (antic nivell C)
 • Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la formació i experiència relacionada amb l’àmbit de l’oferta.

Si heu enviat aquesta documentació els darrers 6 mesos per alguna altra oferta, ho podeu indicar al correu electrònic i enviar només la documentació que sigui necessària actualitzar.

_______________

Per qualsevol dubte contacteu amb l’Ajuntament (Núria Farrús): tel. 973680038 / promocioeconomica@lapobladesegur.cat