LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Equipaments

Centre d’Atenció Primària (CAP)

Gestionat per l’ICS. Centre de la xarxa sanitària pública.

Funcions

En aquest centre d’atenció primària (CAP) s’ofereixen els serveis següents:

Equip d’atenció primària Pobla de Segur, Servei d’Atenció continuada de l’EAP.