LAPOBLADESEGUR.CAT

Municipi

Associacions, entitats i col·lectius

Educació

AFA Els Raiers

 

Què és l’AFA Raiers?

És una associació voluntària de les famílies de l’escola Els Raiers amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

 

Quina finalitat té la nostra AFA?

. Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.

. Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.

. Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat (Menjador escolar, adquisició i distribució dels llibres de text, extraescolars, carrosses, formació pares i mares, inclusió de tots els alumnes, …)

. Representar les famílies en el Consell Escolar.

 

Quines activitats pot organitzar l’AFA?

. Activitats extraescolars esportives, culturals…

. Activitats de formació per als pares i mares.

. Organització de les festes tradicionals o escolars.

. Col·laboració amb l’escola en activitats exteriors.

 

Per què és bo formar part de l’AFA?

. Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat educativa dels nostres fills i filles.

. Perquè així es coneix i s’entén com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.

. Perquè on hi ha diversitat de pensament i opinió hi ha riquesa.

 

Com pots formar-hi part?

. Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin pares/mares voluntaris.

. De forma regular, assistint a les reunions i assemblees, compartint i col·laborant en la gestió de serveis i aportant la teva opinió als debats que es generin.

. Formant part d’alguna de les comissions de treball.

 

 

Aquestes són algunes de les coses en les quals l’AFA ha participat aquest curs

  • Olimpíada del Flamicell

És una activitat esportiva on es fomenta l’atletisme i on hi participen escoles de tota la demarcació.

  • Extraescolars

Organitzem les activitats extraescolars intentant sempre que siguin el màxim d’assequibles perquè les puguin gaudir com més nens/nenes, millor.

  • Festes Populars i escolars

Col·laborem puntualment en les celebracions de festes sempre que l’escola ens ho demana. Muntem i guarnim les Carrosses dels Reis, oferim berenars i participem en la Marató de TV3.

  • Llibres de text i quotes

Gestionem la compra i distribució dels llibres de text, així com el seu cobrament i també el de les quotes de l’AFA, material de l’escola, samarreta corporativa, l’assegurança esportiva.

  • Consell Escolar

L’AFAhi està representada i per lo tant els pares i mares de Raiers. El Consell Escolar és un òrgan que participa en el govern del centre. Pren part en l’aprovació del projecte educatiu, programació general anual, normes d’organització i funcionament.